Udar mózgu a rehabilitacja

0
771
udar mózgu a rehabilitacja

Udar to obecnie trzecia najczęstsza przyczyna śmierci ludzi po chorobach serca oraz nowotworach. Statystycznie zdecydowanie częściej dotyka ludzi starszych ale zdarza się też w przypadku osób młodych. Bardziej narażeni są na niego mężczyźni niż kobiety. Może przyjmować postać udaru krwotocznego ( w 20% przypadków) lub niedokrwiennego (80% przypadków).

Udar krwotoczny ma z reguły cięższy przebieg i związany jest z pęknięciem naczynia krwionośnego w mózgu ( tzw. wylew krwi do mózgu). Udar niedokrwienny jest skutkiem zamknięcia światła tętnicy, która doprowadza krew do mózgu. W obu przypadkach czynnikiem decydującym o stopniu spustoszenia jaki wywoła udar jest czas. Jeżeli pomoc specjalistyczna pojawi się szybko jest spora szansa, że dotknięta nim osoba wróci do pełnej sprawności.

Udar mózgu a rehabilitacja

Na skutek udaru chory może stracić władzę w kończynach, umiejętność koordynacji ruchów, przestać mówić, stracić wzrok, a także stracić zdolność rozumienia mowy. Jeżeli jednak bezpośrednie zagrożenie życia minęło, należy jak najszybciej rozpocząć kompleksową rehabilitację. Rehabilitacja powinna być ustalona indywidualnie i realizowana przez wykwalifikowanych rehabilitantów. Dobór procedur w odniesieniu do poszczególnych pacjentów zależy od tego jaki stopień niepełnosprawności i w jakim obszarze stał się ich udziałem. Trzeba być przygotowanym na długą, ciężką pracę, która będzie wysiłkiem zarówno dal pacjenta jak i jego rodziny.

udar mózgu

Podczas tego procesu bardzo istotnym czynnikiem jest kondycja psychiczna. Pacjent w miarę upływu czasu przechodzi przez różne fazy związane ze świadomością swojego stanu. Bardzo często po początkowych, szybkich efektach i poprawie ogólnego stanu zdrowia a nawet ustąpieniu części objawów, następuje rodzaj euforii, która jednak przechodzi w złość i apatię, często rezygnację, kiedy efekty poprawy stają się trudno dostrzegalne. Osoba u której skutkiem udaru jest np. afazję czyli upośledzenie mowy często nie jest pozbawiona umiejętności programowania tego co chciałby powiedzieć.

Deficyt dotyczy tylko samej artykulacji. Mowa jest bełkotliwa, niezrozumiała ale choremu wydaje się że jego wypowiedzi są prawidłowe. Rodzi to problemy i napięcia pomiędzy nim a jego otoczeniem, gdyż pacjent nie jest w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego nie jest rozumiany, a otoczenie jest bezsilne w próbach odczytania jego oczekiwań. Rehabilitacja w takim przypadku będzie polegała na pracy z logopedą oraz z psychologiem a także na wypracowaniu prostych, uniwersalnych sposobów komunikacji, które pozwolą łagodzić napięcia i nie zniechęca obu stron do dalszej pracy.

Większość pacjentów udarowych to osoby u których został upośledzony układ kontroli nad kinetyką ciała. Udar mózgu a rehabilitacja ruchowa to obszar działań, który doprowadzić ma do poprawy zdolności poruszania się pacjenta. Istotne przy tym jest aby rehabilitację rozpocząć na tyle wcześnie, żeby nie dopuścić do powstawania przykurczów. Należy działać tak, żeby chory mógł nauczyć się poprawnego wykonywania każdego ruchu. Ćwiczenia trzeba powtarzać wielokrotnie, aby stymulować sprawne komórki nerwowe
i ustanowić nowe połączenia, które warunkują powrót utraconych funkcji.

rehabilitacja

Praca powinna zacząć się już na oddziale na który trafił chory a następnie być kontynuowana w formie wczesnej rehabilitacji poudarowej na oddziale specjalistycznym. Nie ma wątpliwości, że rehabilitacja jest jednym z najważniejszych elementów terapii po udarze. To dzięki niej osoba przykuta do łóżka, może odzyskać samodzielność. Jednak należy pamiętać rehabilitacja źle prowadzona, może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Coraz lepsza znajomość procesów neurologicznych zachodzących w naszych ciałach, coraz lepsza znajomość układu nerwowo – mięśniowego wymusza doskonalenia stosowanych form rehabilitacji. Niektóre stare metody zostały poprawione a inne całkowicie odrzucone jako nieefektywne lub wręcz szkodliwe.

Mimo poprawiających się procedur medycznych nie należy zapominać o profilaktyce. Właściwa dieta, regularny wysiłek fizyczny, utrzymywanie właściwej wagi ciała oraz leczenie chorób zwiększających ryzyko udaru mózgu są z pewnością lepszą alternatywą od długotrwałej rehabilitacji.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here