Pomoc psychologiczna w różnych postaciach

0
448
Pomoc psychologiczna w różnych postaciach

Stan psychiczny człowieka wielokrotnie zmienia się w ciągu życia. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że każdy z nas przechodzi przez lepsze i gorsze momenty, a nasilenie poszczególnych emocji zależy zarówno od indywidualnej odporności człowieka, jak też od konkretnych zmian, które następują w jego życiu. Kiedy zatem i jakiego rodzaju pomoc psychologiczna będzie potrzebna?

Sytuacje, które nas przerastają

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, które go przerastają. Te najtrudniejsze momenty mogą mieć miejsce na różnych polach, między innymi wynikać z etapów rozwoju, wiązać się z czynnikami środowiskowymi i wypadkami, ale też być efektem działania osób trzecich. Niezależnie jednak od tego, jak dokładnie wyglądała traumatyczna sytuacja, każda pozostawia po sobie trwały ślad w psychice.

Sytuacje, które nas przerastają, są właśnie tymi, o których warto rozmawiać z psychologiem. W tym przypadku często potrzebna jest doraźna, natychmiastowa pomoc w postaci interwencji kryzysowej. Ma ona na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz szybką reakcję na rozgrywającą się traumę. Może także wiązać się z kilkoma późniejszymi spotkaniami, które pomagają w zupełnym przezwyciężeniu kryzysu.

Bieżące konflikty

Pomoc psychologiczna bywa też konieczna, jeśli dotykają nas jakiegoś rodzaju konflikty z innymi osobami. Czy to problemy wychowawcze i konflikty rodzinne, czy też brak porozumienia z grupą społeczną (np. w pracy, miejscu zamieszkania) albo rówieśniczą (w szkole), psycholog Katowice może pomóc w rozpoznaniu ich oraz przejściu przez nie w taki sposób, aby pacjent mógł powrócić do stabilnego życia.

Często w przypadku bieżących konfliktów psycholog prowadzi nie tylko jednostronne rozmowy i terapię, ale też pełni funkcję mediatora między dwiema stronami, pomagając im w nawiązaniu porozumienia i wypracowaniu takiego sposobu działania, aby konflikty nie powróciły.

Długotrwała psychoterapia

Wiele zaburzeń psychicznych i rozwojowych, a nawet efektów dawnych wydarzeń (jak PTSD, DDA) wymaga nie tylko krótkotrwałych konsultacji, ale długotrwałej i szeroko pojętej psychoterapii. Wynika to z faktu, że obecnie występujące problemy, które jasno dają o sobie znać w postaci zespołu symptomów, często są wynikiem minionych wydarzeń i ugruntowanych przekonań na temat samego siebie albo świata.

Psychoterapia ma na celu przeprowadzenie pacjenta od stanu obecnego (złego) do takiego, który on sam uznaje za dobry. Warto przy tym zauważyć, że cel psychoterapii powinien być ustalony z góry i jednocześnie nie musi być niezmienny – z czasem, wraz z rozwojem sytuacji, może bowiem ulegać zmianie. Ze względu na to, że psychoterapia to skomplikowany proces, wymagający czasu, jej plan oraz główne założenia powinny zostać nie tylko opracowane na początku, ale też weryfikowane w trakcie leczenia.

Na koniec warto przypomnieć, że psychoterapię możemy stosować w wielu różnych problemach, między innymi w zaburzeniach depresyjnych, nerwicy, ADHD.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here