Zwyrodnienia stawów kolanowych

Zwyrodnienia stawów kolanowych dotyczą wielu osób powyżej czterdziestego roku życia, mogą powodować ból, ograniczać aktywność oraz być przyczyną trwałej niepełnosprawności.

Zwyrodnienie stawu polega na ogniskowym zniszczeniu chrząstki stawowej, zmianach podchrzęstnej warstwy kości i tworzeniem wyrośli kostnych (osteofitów). Głównym objawem choroby jest ból i sztywność poranna trwająca poniżej 30 min. Dochodzi  do ograniczenia ruchomości stawu, przykurczu torebki stawowej i otaczających mięśni. W późniejszym okresie obserwuje się zaburzenia stabilności stawu, nieprawidłową oś kończyny.

Choroba częściej dotyka kobiety w wieku 40-60 lat. Do jej wystąpienia predysponuje  częste wykonywanie przysiadów, klęczenie, otyłość, nierówna długość kończyn dolnych, koślawość/szpotawość kolana, płaskostopie, zespoły nadmiernej ruchomości stawu, przebyte urazy (łąkotek, więzadeł).

Staw kolanowy składa się ze stawu rzepkowo-udowego i udowo –goleniowego. Dolegliwości przy zajęciu stawu rzepkowo-udowego pojawiają się podczas wstawania z pozycji siedzącej, schodzenia lub wchodzenia na schody, podczas  klękania lub siadania. Dolegliwości bólowe wynikające z zajęcia przestrzeni stawu udowo-piszczelowego pojawiają się przeważnie przy długotrwałym obciążeniu powierzchni stawowych. Ból pojawia się w czasie aktywności a ustępuje w spoczynku . W zaawansowanych zmianach może pojawiać się stale. W okresach zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej może dołączać się także zapalenie błony maziowej. Proces zapalny prowadzi do rozrostu błony maziowej, obrzęku i zniekształcenia obrysów stawu. Wraz z postępem zmian zwyrodnieniowych dochodzi do deformacji stawu . Powstają ograniczenia ruchomości oraz zaniki mięśni. Wśród czynników ryzyka najczęściej wskazuje się na otyłość oraz pracę wymagającą podnoszenia ciężkich przedmiotów, długiego stania, powtarzającego się wykonywania przysiadów i klęczenia oraz pokonywania schodów,  długie chodzenie czy jazda na rowerze. Istnieje także  związek między warunkami pogodowymi a nasileniem objawów choroby zwyrodnieniowej.  Zarówno większa wilgotność jak i niższa temperatura otoczenia powodują nasilenie objawów.

Zmiany zwyrodnieniowe najczęściej stwierdza lekarz ortopeda  na podstawie badania przedmiotowego, wywiadu oraz diagnostyki obrazowej.

fizjoterapia_kolanoLeczenie zachowawcze:

  • redukcja masy ciała, zmiana trybu życia
  • zaopatrzenie ortopedyczne
  • Fizjoterapia:

Fizykoterapia

Kinezyterapia –leczenie ruchem:

  • Ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem
  • Ćwiczenia czynne ogólnousprawniające
  • Ćwiczenia w wodzie
  • Ćwiczenia rozciągające
  • Ćwiczenia izometryczne

Mobilizacje- stawów, mięśni

Leczenie operacyjne:

  • Osteotomie
  • Endoprotezoplastyka (całkowita lub częściowa wymiana stawu na sztuczny)