Uszkodzenie ACL

Więzadło krzyżowe przednie (ACL) jest to więzadło wewnątrzstawowe stawu kolanowego, które odpowiada za jego stabilizację. Uszkodzenie tej struktury to częsta kontuzja sportowa.

Funkcja ACL

Więzadło odpowiada za bierną stabilizację stawu kolanowego, chroni przed nadmiernym przesunięciem piszczeli ku przodowi. Ponadto ogranicza ruchy skrętne stawu oraz dzięki bogatemu unerwieniu odbiera bodźce dotyczące ustawienia stawu i szybkości i kierunku ruchu.

Do urazu dojść może w wyniku bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem w sportach kontaktowych lub w wyniku urazu bezkontaktowego. Najczęściej w czasie nagłego zatrzymania i skrętu tułowia na nodze ustabilizowanej na podłożu. Taki ruch pojawia się w czasie gry w piłkę nożną czy koszykówkę. Do uszkodzenia może dojść także w czasie zmiany kierunku biegu lub lądowania po skoku. uszkodzenie_ACLDo sportów, w których najczęściej dochodzi do uszkodzenia tego więzadła oprócz już wspomnianych można zaliczyć takie sporty jak hokej czy narciarstwo. Bardziej predysponowane do urazu są  kobiety.

Objawy uszkodzenia i leczenie

W  wyniku długotrwałego obciążania możliwe jest zerwanie na tle zwyrodnieniowym jednak często dochodzi do urazu ostrego, który objawia się słyszalnym trzaskiem, któremu może towarzyszyć uczucie uciekania kolana, czyli jego niestabilności. Z czasem narasta obrzęk, wynaczynienie krwi do jamy stawu oraz dolegliwości bólowe.

Zachowawcze leczenie zerwania więzadła może być wskazane u osób starszych, mało aktywnych fizycznie natomiast u osób aktywnych fizycznie, młodych wykonuje się rekonstrukcję więzadła metodą artroskopową. Wypadnięcie funkcji stabilizacyjnej jaka daje ACL pociąga za sobą pojawienie się niestabilności kolana, prowadzi do uszkodzenia łąkotek i wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Jednak rekonstrukcji nie dokonuje się natychmiast po uszkodzeniu ale po  ustąpieniu ostrego stanu zapalnego i obrzęku, odzyskaniu właściwego zakresu ruchu i siły mięśniowej. W tym celu przeprowadza się rehabilitację przedoperacyjną.

Rekonstrukcja polega na pobraniu fragmentu ścięgna mięśnia półbłoniastego, półścięgnistego lub smukłego bądź części więzadła właściwego rzepki i umieszczenia przeszczepu w miejscu zerwanego więzadła.

Rehabilitacja

Właściwie natychmiast po zabiegu wdraża się rehabilitację mającą na celu przywrócić prawidłową funkcję stawu, powrót pacjenta do sprawności i prewencję ponownych urazów. Nowe więzadło wymaga przebudowy, która odbywa się pod wpływem jego obciążania, ale jednocześnie ochrony aby nie uległo nadmiernemu rozciągnięciu lub ponownemu zerwaniu. Przeszczep nabiera cech właściwego więzadła po około 6 miesiącach. Fizjoterapia w tym okresie jest intensywna i obejmuje takie działania jak:

-odzyskanie prawidłowego zakresu ruchu w stawie

-odzyskanie balansu mięśniowego

kinesiotaping
Kinesiotaping ma zastosowanie w rehabilitacji urazów kolana

-ochrona przeszczepu przez uzyskanie współskurczu mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego

-odbudowa czucia stawu i ruchu

-profilaktyka przeciwzakrzepowa

-nauka obciążania kończyny i chodzenia z kulami

-analiza czynników biomechanicznych mogących predysponować do uszkodzenia

Te cele uzyskuje się dzięki zastosowanym środkom, takim jak:

  • Mobilizacje rzepki
  • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
  • Kinesiotaping
  • Ćwiczenia izometryczne
  • Ćwiczenia rozciągające
  • Ćwiczenia czynne w zamkniętych łańcuchach kinematycznych
  • Ćwiczenia wzmacniające mięśni uda, biodra oraz tułowia
  • Ćwiczenia propriocepcji
  • Ćwiczenia w wodzie