Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny ma szczególne zastosowanie w rehabilitacji urazów sportowych i problemów natury ortopedycznej.

Jest to sposób przeprowadzania ćwiczeń ruchowych w sposób bardziej ogólny niż specyficzny. Skupia się na poprawie równowagi i kontroli mięśniowej w czasie ruchu. Stabilizacja w różnych płaszczyznach i warunkach jest ważnym elementem treningu funkcjonalnego a na stabilności budowane są aktywności dynamiczne. W treningu szczególne miejsce zajmują ćwiczenia tułowia i stabilizacji obręczy kończyn czyli miednicy i kompleksu barkowego. dlatego tak istotne są w urazach sportowych np. uszkodzeniach stożka rotatorów, zerwanie więzadeł kolana, uszkodzenia mieśni, rozcięgna podeszwowego ale także problemach przewlekłych jak bóle goleni. 

plank-1327256_1280 2
ćwiczenia stabilizacji tułowia

Zadaniem treningu jest bardziej kształtowanie ruchu jako całości niż poszczególnych mięśni. Stąd nazwa „funkcjonalny” jako zapewniający spełnienie swojej funkcji, realizację zadania ruchowego w optymalny oraz bezpieczny sposób. Ten rodzaj treningu przygotowujący do powrotu do aktywności zawodowej lub sportowej ma zminimalizować ryzyko powrotu kontuzji. Realizuje to w oparciu o wiedzę z zakresu biomechaniki i anatomii, skupia się na funkcji grup mięśniowych i ich ekscentrycznemu charakterowi pracy. Skurcz ekscentryczny mięśnia polega na oddalaniu się jego przyczepów-wydłużaniu- przy zachowanym skurczu. Jest to praca mięśnia polegająca na hamowaniu ruchu.

Progresja trudności

W treningu funkcjonalnym wyróżniamy następującą progresję ćwiczeń.  Zaczynamy od ćwiczeń tułowia i obręczy następnie funkcji kończyn.

plecy-wklesle
Przykład pozycji wyjściowej do ćwiczeń: klęk podparty.

Ćwiczenia stabilizacyjne rozpoczynamy od nauczenia statycznej pozycji a dopiero po jej opanowaniu dodajemy elementy dynamiczne. Przechodzimy od ćwiczeń izolowanych jako łatwiejszych do wielostawowych oraz od ćwiczeń w jednej płaszczyźnie do zadań trójpłaszczyznowych. Progresja obejmuje również zwiększanie prędkości ruchu oraz przechodzenie od pozycji niższych, bardziej stabilnych takich jak leżenie czy klęk podparty do pozycji wysokich i mniej stabilnych jak stanie na jednej nodze.

ćwiczenia mięśni dna miednicy
Wykorzystanie piłki do ćwiczeń równoważnych.

Ważnym elementem treningu funkcjonalnego są ćwiczenia równoważne wykonywane na niestabilnym podłożu oraz wykorzystanie piłek o różnej średnicy, wałków, poduszek sensorycznych i innych przyborów. W rehabilitacji sportowej trening funkcjonalny zawiera elementy charakterystyczne dla danej dyscypliny sportowej. Zapewnia powrót do sprawności po zabiegach ortopedycznych oraz urazach sportowych.