Leczenie ruchem

Leczenie ruchem polega na stosowaniu  ćwiczeń leczniczych dobranych do danego schorzenia, wykonywanych w celu poprawy ruchomości, zmniejszenia dolegliwości bólowych , zwiększenia siły mięśni lub innych aspektów, które są konieczne do powrotu sprawności lub jej podtrzymania.

Ćwiczenia lecznicze maja określone wskazania i przeciwwskazania do wykonywania. Wynika to z różnorodności problemów zdrowotnych, do których są zalecane bądź nie zalecane. Dobór ćwiczeń zależy od wieku pacjentów ich ogólnej sprawności, rodzaju i zaawansowania dysfunkcji.  Dlatego najbardziej korzystne są ćwiczenia dobierane i przeprowadzane indywidualnie dla danego pacjenta.

Ćwiczenia powinny uwzględniać progresję ćwiczeń od łatwiejszych do trudniejszych, w przebiegu zajęć  należy osiągnąć określona intensywność, zaplanować przerwy. Dobór ćwiczeń powinien być zaplanowany i obejmować odpowiednie pozycje wyjściowe do ćwiczeń ich zmienność. Ważne jest również tempo ćwiczeń, liczba powtórzeń  i serii, oraz czas trwania ćwiczenia.

Pojedyncza jednostka zajęć składa się z części wstępnej, głównej i końcowej. W zależności od przyjętych celów kolejność wykonywanych rodzajów ćwiczeń może się różnić a także ich proporcje mogą być inne. Cykl jednostek składa się na etap usprawniania, który zależy np. zaawansowania zmian chorobowych lub czasu jaki upłynął od zabiegu operacyjnego. Nadrzędnym kryterium jest szybkość uzyskiwanych postępów oraz stan pacjenta, jego możliwości ruchowe i motywacja do wykonywania ćwiczeń. Poszczególne etapy tworzą plan usprawniania, który często może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb pacjenta i celów rehabilitacji.exercise-841167_1280_2

Charakter ćwiczeń może być nie tylko terapeutyczny, ale także profilaktyczny (zapobiegający) lub rozwojowy (kształtujący). Leczenie ruchem, czyli kinezyterapia znajduje zastosowanie w urazach sportowych, po zabiegach ortopedycznych, w schorzeniach reumatycznych i neurologicznych, pulmonologicznych, wadach postawy w zapobieganiu bólom pleców i osteoporozie oraz w wielu innych przypadkach.

Do ćwiczeń wykorzystuje się rożnego typu przybory: taśmy elastyczne, piłki, wałki, ciężarki, trenażery równowagi, drabinki, lustra, stopnie.

IMG_0128-1024x750

Stosowane w fizjoterapii ćwiczenia to na przykład:

  • ćwiczenia czynne wolne
  • Ćwiczenia czynne z oporem
  • ćwiczenia rozciągające
  • Ćwiczenia izometryczne
  • Ćwiczenia oddechowe
  • Ćwiczenia równoważne
  • ćwiczenia kształtujące postawę ciała
  • ćwiczenia bierne

Dobierane przez fizjoterapeutę i wykonywane pod jego okiem  oraz w domu stanowią ważny element rehabilitacji i warunek powrotu do pełnej sprawności.