Co działa Ci na nerwy?- czyli jakie są objawy i leczenie w przypadku ucisku nerwów

To dzięki nerwom odbieramy takie bodźce jak temperatura, dotyk, ból. Dzięki nim możemy  również wykonywać pracę za pomocą mięśni oraz wykonywać ruch.  Umożliwiają utrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Kiedy coś nam „ działa na nerwy”  te  potrafią bardzo utrudnić nam życie, prowadząc często do poważnych ograniczeń i konieczności poddania się zabiegom chirurgicznym.

Nerwy łączą rdzeń kręgowy i mózg z narządami unerwianymi. Przesyłają informacje w obu kierunkach. Wychodząc z rdzenia kręgowego oplatają cały organizm jak drzewo.  Każdy z nich ma swój korzeń, pień, gałęzie. Ucisk nerwu może mieć miejsce na każdym jego poziomie.

Najczęściej powodem ucisku nerwów jest nadmiernie rozrośnięta i zwłókniała tkanka łączna, nieprawidłowe warunki anatomiczne a także stany pourazowe, po unieruchomieniu. Nerwy przebiegają w okolicy różnych struktur : pomiędzy kośćmi, w powięziach, pomiędzy mięśniami. Aby właściwie funkcjonować ruch nerwów i struktur do nich przyległych musi być zachowany. Gdy jest ograniczony upośledzeniu ulega zarówno proces przesyłania impulsów jak i odżywienie nerwu.

Ucisk nerwu daje objawy uzależnione od poziomu jego uszkodzenia oraz jego stopnia. Najczęściej są to drętwienia, mrowienia, zaburzenia czucia  a także osłabienie siły mięśni i w dalszym etapie zaniki mięśniowe. Uszkodzenia wywołane uciskiem dają możliwość regeneracji włókien nerwowych, jednak do tego konieczne jest uwolnienie od ucisku.

Jedną z najczęstrzych patologii dotyczących ucisku nerwu  jest cieśń nadgarstka. Jest to choroba  która częściej dotyczy kobiet.  Dochodzi w niej do zaburzenia przewodnictwa nerwu pośrodkowego w obrębie kanału nadgarstka. Problem ten często wymaga leczenia operacyjnego. Jednak należy pamiętać, że ten nerw może ulec uszkodzeniu w innych miejscach.

Poprzez mobilizacje  możliwe jest  zmniejszenie ucisku wywołanego przez tkanki i tak zwane odbarczenie nerwu bez użycia skalpela. Poprawa ślizgu nerwu względem otaczających struktur umożliwia poprawę odżywienia i regenerację nerwu.