Kontuzje w sportach zimowych

Sporty zimowe należą  do  sportów, w których najczęściej dochodzi do kontuzji. Wynika to z faktu rozwijania dużych prędkości , przekraczających  prędkości możliwe do uzyskania przez człowieka. Wymagają ogromnej koordynacji ruchowej i pracy wielu grup mięśniowych. Jak aby zminimalizować ryzyko kontuzji, co robić gdy już doznaliśmy urazu? Czytaj więcej